POREČ

POREČ
POREČ
POREČ
POREČ

Poreška postaja na Picalu s petimi tiri, stavbo prve kategorije, skladišči, hišico in okretnico je bila največja na celotni Parenzani. Predvidena je bila gradnja še dveh odcepov proge, enega proti pristanišču za direktno prekladanje blaga z vlaka na parnike in drugega do Kanfanara, da bi se Parenzana spojila z državno železnico za Pulj. Zato je bila uradna oznaka železnice TPC (Trieste-Parenzo-Canfanaro). Ko je postalo jasno, da se načrtovani odcepi ne bodo gradili, je poreška postaja dobila še remizo za shranjevanje lokomotiv. Postajna stavba je ohranjena v skoraj prvotni obliki.