POREČ

POREČ

Porečka je postaja na Picalu, s pet kolosijeka, zgradom prve kategorije, skladištima, kućicom i okretnicom, bila najveća na cijeloj Parenzani. Bilo je predviđeno da se izgrade još dva ogranka pruge: jedan prema luci za izravan prekrcaj robe s vlaka na parobrode, i drugi do Kanfanara kako bi se Parenzana spojila s državnom željeznicom za Pulu. Zato je službena oznaka željeznice bila TPC (Trieste-Parenzo-Canfanaro). Kada je postalo jasno da se predviđeni ogranci neće izgraditi, porečka je postaja dobila još i remizu za odlaganje lokomotive. Stanična je zgrada sačuvana u gotovo izvornom obliku.