PARENZANA I – Put zdravlja i prijateljstva

Projekt  Parenzana – put zdravlja i prijateljstva započeo je 3. travnja 2006., a završen je 3. lipnja 2008. godine. Glavni cilj projekta bio je revitalizacija trase nekadašnje željezničke pruge Parenzane, integriranje turističke ponude i dugoročna prekogranična suradnja.

Ciljevi su realizirani osposobljavanjem 60-ak kilometara trase koja do tada nije bila u funkciji, od slovensko-hrvatske granice do Vižinade, na području općina Vižinada, Karojba, Motovun, Oprtalj, Grožnjan, te gradova Buje i Umag.

Trasa je tom prilikom prenamijenjena u pješačku i biciklističku stazu, vijadukti i mostovi su osigurani ogradama, a tuneli osvijetljeni solarnom rasvjetom. U Livadama je uređen mali multimedijalni muzej posvećen Parenzani, a pruga je dobila i svoju neobičnu istraživačku igru – Parenzana Kod.  Istovremeno, slovenski partneri su uredili 20-ak kilometara trase na području Republike Slovenije.