PARENZANA II

PARENZANA II – Revitalisation of the Route of Health and Friendship
PARENZANA II – Revitalisation of the Route of Health and Friendship

PARENZANA II 

Godine 2009. nastavak projekta je kandidiran i odobren u okviru programa IPA CBC SI-HR 2007.-2013. pod nazivom PARENZANA II – Ponovno oživljavanje Puta zdravlja i prijateljstva.

U sklopu projekta obnovljene su dionice Vižinada-Poreč i Lama-Dekani, izgrađen je most u Livadama, a u Vižinadi je postavljena maketa lokomotive Parenzane u prirodnoj veličini. Uz trasu su postavljene replike miljokaza,  višejezične informacijske, signalizacijske i tematske table, te je izgrađeno nekoliko odmorišta.

Osposobljena su četiri bike-vodiča, uspostavljene info-bike točke te info-kiosci s ciljem pružanja servisnih informacija. U sklopu projekta također je proširen i obnovljen multimedijalni muzej Parenzane u Livadama, koji se nalazi neposredno uz trasu.