Staze

DIONICA – Grožnjan – Biloslavi – Kostanjica – Završje – Antonci – Oprtalj – Livade (via Parenzana)

Zbog 6 tunela, 4 vijadukta, nekoliko mostova te prekrasnih vidikovaca, dionica od Grožnjana do Livada najatraktivnija je na cijeloj Parenzani....

DIONICA – Vižinada – Špinovci – Rakotule – Karojba – Kranceti – Motovun

Dionica počinje na odmorištu Parenzane u Vižinadi (uz županijsku cestu ŽC 5209) i kreće prema Rakotulama. Nakon otprilike 3 km dolazi se...

DIONICA - Valica – Kolombanija – Markovac – Kaldanija – Volpija – Buje

DIONICA - Valica – Kolombanija – Markovac – Kaldanija – Volpija –...

DIONICA – Buje – Kremenje – Momjan – Črnci – Marušići – Sv. Florijan – Triban

DIONICA – Buje – Kremenje – Momjan – Črnci – Marušići – Sv. Florijan –...

DIONICA – Portorož – Lucija – Sečovlje – Valica – (Savudrija)

Asfaltirana trasa Parenzane vodi od Lucije sve do slovensko-hrvatske granice na rijeci Dragonji. Čim prijeđemo granicu, započinje „divljija“...

DIONICA – Kopar – Semedela – Izola – Strunjan – Portorož- (Lucija – Piran)

Cijela trasa Parenzane u Sloveniji asfaltirana je i uvrštena u mrežu biciklističkih staza pod oznakom D8. Od stanice u Luciji do Pirana prometovao...