PARENZANA III – Parenzana Magic

PARENZANA III – Parenzana Magic
PARENZANA III – Parenzana Magic

Zbog odličnih rezultata u prethodna dva projekta i značaja Parenzane kao žile kucavice aktivnog turizma u sjeverozapadnoj Istri, nekadašnja željeznica ponovo je kandidirana na Operativni program IPA Slovenija-Hrvatska 2007.-2013., pod nazivom Parenzana Magic. Provođenje projekta započelo je u siječnju 2014. godine, a završilo u listopadu 2015. godine.

Ciljevi projekta su prvenstveno stvaranje turističke destinacije Parenzana spajanjem postojeće ponude prirodne, kulturne i tehničke baštine u zajednički turistički proizvod te jačanje biciklističke infrastrukture u svrhu razvoja Parenzane kao kulturno-sportske destinacije. U sklopu projekta obnovljena je zgrada nekadašnje škole u Tribanu te uređena u prenoćište za bicikliste i sportaše.

Očišćena je i obnovljena trasa na potezu Poreč-Vranići, uređena su vježbališta na otvorenom (u Motovunu, Poreču, Izoli i Piranu), postavljeno je nekoliko odmorišta s informativnim pločama, izrađena su 3 samonavodeća biciklistička paketa, te su sadržajno i vizualno nadopunjeni muzeji Parenzane u Livadama i Izoli. Uz već tradicionalnu prekograničnu biciklijadu, Parenzana je u sklopu ovog projekta dobila još dvije manifestacije: Wine Run prekogranični maraton i Dan Parenzane – history on site.