Kontakt

Za Hrvatsku

Istarska županija
Upravni odjel za turizam

Partizanska 5a, 52440 Poreč

Tel: +385 (0)52 351 603
Fax: +385 (0)52 452 811
e-mail: turizam@istra-istria.hr