Video galerija

12 Parenzana - Triban

Danas je Parenzana najpoznatija i najposjećenija biciklističko-pješačka staza u...

11 Parenzana - Mix

Danas je Parenzana najpoznatija i najposjećenija biciklističko-pješačka staza u...

10 Parenzana - Biloslavi i okolica

Danas je Parenzana najpoznatija i najposjećenija biciklističko-pješačka staza u...

09 Parenzana - Krvar i okolica

Danas je Parenzana najpoznatija i najposjećenija biciklističko-pješačka staza u...

08 Parenzana - Tunel Kalcini

Danas je Parenzana najpoznatija i najposjećenija biciklističko-pješačka staza u...

07 Parenzana - Grožnjan

Danas je Parenzana najpoznatija i najposjećenija biciklističko-pješačka staza u...

06 Parenzana - Livade + Motovun + Vijadukt Antonci

Danas je Parenzana najpoznatija i najposjećenija biciklističko-pješačka staza u...

05 Parenzana - Sabadin + Rakotule + Motovun

Danas je Parenzana najpoznatija i najposjećenija biciklističko-pješačka staza u...

04 Parenzana - Livade muzej

Danas je Parenzana najpoznatija i najposjećenija biciklističko-pješačka staza u...

03 Parenzana - Savudrija + Buje

Danas je Parenzana najpoznatija i najposjećenija biciklističko-pješačka staza u...

02 Parenzana - Vižinada

Danas je Parenzana najpoznatija i najposjećenija biciklističko-pješačka staza u...

01 Parenzana - vinogradi + masline

Danas je Parenzana najpoznatija i najposjećenija biciklističko-pješačka staza u...