Bike Hostels & Hotels

Valamar Pinia Hotel

Lokacija: POREč-PARENZO

Broj kreveta: 337

Hostel Parenzana

Lokacija: BUJE

Boutique Hotel Kaštel

Lokacija: MOTOVUN-MONTONA

Broj kreveta: 68

Valamar Diamant Hotel

Lokacija: POREč-PARENZO

Broj kreveta: 457

Pansion Lovac

Lokacija: BUJE-BUIE

Broj kreveta: 35

Villa Rosetta

Lokacija: UMAG-UMAGO

Broj kreveta: 48