SAVUDRIJA (VALICA)

SAVUDRIJA (VALICA)

Stanicu u Valici koristili su stanovnici  brojnih naselja krajnjeg sjeverozapada istarskog poluotoka – od Savudrije do Umaga. Gradska uprava Umaga uporno je apelirala da se izgradi željeznički spoj skroz do njihove gradske jezgre, ali obećana im je tek izgradnja spoja sa Savudrijom. Nažalost, i njegovu je realizaciju onemogućio Prvi svjetski rat. Na malenoj i skladnoj staničnoj zgradi postaje Savudrija još uvijek stoji jedina originalna tabla s nazivom stanice: Salvore.