Jama Baredine

Jama Baredine, geomorfološki spomenik prirode i prvi speleološki lokalitet Istre uređen za turističku namjenu, za posjete otvoren od 1995. godine. Nalazi se kraj mjesta Nova Vas, između Poreča, Višnjana i Tara. Ukupna dubina jame iznosi 132 metra, zajedno s podzemnim jezerima čija dubina ponekad doseže i do tridesetak metara.

Ova spilja riznica je stalagmita i stalaktita, podzemnih skulptura realiziranih strpljivim radom vode vjekovima. Nastale su tako čudesne sigaste forme od kojih se posebno ističu desetak metara dugačke visoke zavjese, vrlo realističan kip Bogorodice, tijelo pastirice Milke, kosi toranj iz Pise, snješko-lučonoša koji je postao i zaštitnim znakom ove spilje. Na ulazu u spilju nalazi se muzejska vitrina s izlošcima lončarije prethistorijskog čovjeka.

Zanimljivost ove jame je i čovječja ribica, endemska vrsta životinja koja živi samo u ovim krškim područjima.

http://www.baredine.com/