Kažuni

Kažun je malo poljsko skloniše napravljeno u suhozidu, od kamena bez ikakvog veziva. Osim kao zaklon koristilo se i za nadgledanje polja i vinograda neposredno prije žetve i berbe.

Porijeklo kažuna ne može se vezati uz određene etničke skupine jer su te građevine starije od bilo koje poznate kolonizacije istarskog poluotoka. Nalaze se najčešće na južnom i zapadnom dijelu Istre i najpoznatiji su istarski simboli. Kažuni su jednoprostorna usuho zidana manja kamena zdanja većinom kružna, ali i četvrtasta tlocrta. Plod su samonikle graditeljske kulture u prastarim civilizacijama širom Sredozemlja. Kružni je tip karakterističan za južni dio Istre, a pravokutni se pojavljuju u srednjoj i sjevernoj Istri, posebno na Poreštini.

Istarski je kažun jedinstven prastari sredozemni tip kamene građevine izveden tako da se zdanje zatvori i nadsvodi bez dodavanja drugih konstrukcijskih elemenata i materijala..

Kao najdragocjeniji dio pučkoga ruralnoga graditeljstva nije iščeznuo za vrijeme rimskoga i drugih utjecaja i do danas je ostao u svojoj primitivnoj formi »maloga« graditeljstva.