Muzej Parenzane u Izoli

Parenzana Museum at Izola
Parenzana Museum at Izola
Parenzana Museum at Izola
Parenzana Museum at Izola

Parenzana muzej u Izoli prikazuje povijest i obilježja nekadašnje uskotračne željezničke pruge Parenzane, koja je početkom prošlog stoljeća povezivala Trst sa Porečom, uključujući i Izolu.

Parenzana muzej otvoren je 2000. godine, a nalazi se u samom središtu Izole. U muzeju se mogu vidjeti fotografije i drugi dokumenti vezani uz prugu, unikatne željezničke makete i velika karta Parenzane. Osim povijesti pruge također se može naučiti o tradicijama lokalnog stanovništva i o ljepotama Istre. Jedna od najbogatijih zbirki maketa vlakova je u vlasništvu Izolanina Josipa Mihelića, koja opsežno pokazuje i otkriva tajne Parenzane.

Muzej Parenzana
Ulica Alme Vivode 3, 6310 Izola
T: +386 5 641 73 57