Predstavljanje Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska

Služba Vlade RS za razvoj i europsku kohezijsku politiku, Upravljačko tijelo, organizirala je u srijedu 9. prosinca 2015 u 10:00 u prostorijama Narodnog doma Celje, Celje, Slovenija, uvodnu prezentaciju namijenjenu predstavljanju Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska.

U sklopu događaja predstavljeni su novi izazovi s kojima će se korisnici suočiti u programskom razdoblju 2014.-2020. te su dane opće informacije koje se odnose na poziv za sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Program suradnje Slovenija-Hrvatska ima za cilj promicanje održivog, sigurnog i vitalnog graničnog područja te njegovanje pametnih pristupa očuvanja, mobilizacije i upravljanja prirodnim i kulturnim bogatstvima za dobrobit ljudi koji žive i rade ili samo posjećuju programsko područje.

Predstavljanje programa počelo je uvodnim govorima, ovim redom: Bojan Šrot (načelnik Gradske općine Celje), Alenka Smerkolj (ministrica za razvoj, strateške projekte i koheziju RS), dr.sc. Jakša Puljiz (zamjenik ministra regionalnog razvoja i fondova EU RH), Gianluca Comuniello (predstavnik Europske komisije), mag. Nina Seljak (voditeljica Upravljačkog tijela). Zatim je voditeljica programa, Vesna Resinovič, ukratko predstavila program suradnje Interreg V-A SI-HR.

Voditelj Zajedničkog tajništva, Tadej Baškovič, iznio je prve informacije o Pozivu na natječaj. Natječaj u okviru programa bit će objavljen 15. siječnja 2016. godine. Radionice za prijavitelje predviđene su u veljači 2016., dok će prvi rok za podnošenje projektnih prijedloga biti 11. ožujka 2016. Sve obavijesti bit će objavljene na službenim stranicama programa www.si-hr.eu .

Na predstavljanju programa sudjelovali su i djelatnici Upravnog odjela za turizam Istarske županije, koji su predstavili projekt Parenzana kao primjer dobre prakse.