Prometni elaborat i signalizacija

A Study on Traffic Signalization
A Study on Traffic Signalization
A Study on Traffic Signalization
A Study on Traffic Signalization
A Study on Traffic Signalization

U sklopu projekta Parenzana Magic izrađen je prometni elaborat za postavljanje prometne signalizacije na prijelazima biciklističke staze Parenzane preko javne ceste, i to samo na hrvatskom djelu trase. Na tom dijelu postoji ukupno 28 prijelaza te 6 križanja u Gradu Poreču.

Ovaj elaborat signalizacije prelaska preko javne ceste obuhvaća 6 križanja i to na području od naselja Vižinada do naselja Kufci, tj. županijske ceste 5209, 5041 i 5042, kao jedna cjelina. Ovo je prva faza uređenja prijelaza koja se financirala preko Europskog fonda za regionalni razvoj, a sa projektom će se nastaviti i dalje kako bi sa sigurnosnog stajališta bila pokrivena cijela trasa.