Sanirano klizište na Parenzani

Upravni odjel za turizam Istarske županije održava, oprema i uređuje biciklistički i pješački put Parenzana zajedno s partnerima odnosno gradovima i općinama na trasi. Dok u redovno održavanje spadaju košnja vegetacije, nasipavanje podloge, popravci opreme i slične aktivnosti, u izvanredno održavanje spadaju svi neočekivani i neplanirani događaji koji utječu na nesmetan prolazak biciklista i pješaka. Tako je u proteklih godinu dana, uslijed velikih padalina, na tri lokacije na Parenzani došlo do proklizavanja tla odnosno same podloge. Na području općina Grožnjan i Oprtalj klizište je privremeno sanirano na način da je omogućen nesmetan i siguran prolazak biciklista i pješaka. No, na području Općine Motovun točnije nedaleko mjesta Kranceti kolnička konstrukcija je mjestimice propala više od jednog metra te je kao takva predstavljala potencijalnu opasnost za korisnike.  

Upravo iz tog razloga, nedavno je završena sanacija klizišta na području Općine Motovun, koje se pokazalo kao najkritičnije. Naručitelj radova bio je Upravni odjel za turizam Istarske županije, a izvođač Grivi Officium d.o.o. U sklopu radova podloga je poravnata te je nasipan tampon frakcije 0-32 mm u debljini od 20 cm za završni sloj. Uz navedeno, izrađen je odvodni kanal te cestovni propust za odvodnju oborinskih voda.  

Sanacijom navedene dionice ponovno je omogućen siguran prolazak korisnika Parenzane.