Muzej Parenzane u Livadama

Parenzana Museum at Livade
Parenzana Museum at Livade
Parenzana Museum at Livade
Parenzana Museum at Livade
Parenzana Museum at Livade
Parenzana Museum at Livade
Parenzana Museum at Livade
Parenzana Museum at Livade

Muzej Parenzane u Livadama otvoren je 4.11.2007. godine u sklopu projekta Parenzana – Put zdravlja i prijateljstva, financiranog EU sredstvima INTERREG IIIA SLO-HU-CRO 2004-2006 (CARDS2004). U sklopu muzeja izloženi su predmeti, dokumenti, fotografije, stare razglednice, miljokazi, drugim riječima sve vezano uz vrijeme prometovanja vlaka Parenzanom od 1902. do 1935. godine.

Dana 20.04.2011. muzej je predstavljen javnosti u svom novom ruhu: proširen je i dodatno uređen u sklopu projekta PARENZANA II, ponovo sufinanciranog od strane EU, u programu IPA SI-HR 2007-2013. U muzeju je, na period od oko godinu dana, zaposlena studentica-informator, koja daje informacije posjetiteljima o vlaku, trasi, projektu.

Radno vrijeme srpanj i kolovoz 2022. g.:

  • od utorka do petka: 10:00 - 16:00
  • subota, nedjelja: 10:00 - 18:00 

Muzej Parenzana
52427 Livade, Općina Oprtalj
T: +385 52 644-150 (radnim danom od 7 do 15 sati)