NOVA VAS

NOVA VAS

Na putu prema Poreču Parenzana je prolazila pored Nove Vasi, rodnog mjesta prekrasne pastirice Milke u koju se, prema legendi, u dalekom 13. stoljeću zaljubio porečki plemić Gabrijel. Gabrijelova majka nikako nije mogla osujetiti sinovljevu ljubav pa je unajmila razbojnike da ubiju lijepu djevojku. Razbojnici su nesretnu pastiricu bacili u jamu, a njezino okamenjeno tijelo u vječnom mraku još uvijek čeka da je pronađe njezin dragi...

U Novoj Vasi nalazi se geomorfološki spomenik prirode, jama Baredine. Jama ima pet dvorana ukrašenih raskošnim špiljskim ukrasima: stalaktitima, stalagmitima, visećim zastorima i podzemnim jezercima. U njoj možete vidjeti i čovječju ribicu, endemsku vrstu dinaridskog krša te prozirne špiljske račiće i kukce. Na ulaznom dijelu spilje pronađeni su ulomci prethistorijske keramike, pa se pretpostavlja da su naši preci ovdje odlagali keramičke posude kako bi sakupili dragocjenu vodu koja kaplje sa stropa spilje. Mjesto nekadašnje postaje Parenzane nalazi se u blizini jame. Na postaji se nalazila nadstrešnica s klupama za putnike i kratki utovarni kolosijek. Maleni je vlak od Nove Vasi do Poreča vozio 19 minuta kroz gusto naseljeni kraški krajolik.